Dating alpabetong filipino

Samakatuwid, dapat tayong maging handa at laging bukas ang kaisipan sa anumang pagbabagong nagaganap at maaaring maganap pa!MANILA, Philippines – Like many nations colonized by westerners, the Philippines eventually adopted the Latin alphabet for its national language, Filipino.Ang wika ay salamin ng bayan at siyang bumibigkis tungo sa pagkakaisa ng mga mamamayan.

Siya ang nanguna upang pagbuklurin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng isang wikang pambansa. Tagalog ang sinasalita ng higit na nakararaming Pilpino, lalo na sa Maynila at karatig bayan, na sentro ng edukasyon, kalakal, hanapbuhay, pulitika, agham, at industriya.Ang wikang pambansa na nabuo ay batay sa Tagalog sa bisa ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. Sa ganitong dahilan napagpasyahan ng lupon ng mga mananaliksik ng wika na ibatay sa Tagalog ang wikang pambansa.Currently, the Filipino alphabet has 28 letters: , then 400 years of using the Latin alphabet, and with many regional languages influencing the way Filipinos write.On National Language Month, Rappler traces the development of the Filipino alphabet.Hinango ang ilang titik sa wikang Kastila at Ingles dahil na rin sa malaking impluwensya ng mga ito sa kabuhayan at kultura ng bansa. Kaya nga’t ang Pilipino ay batay sa Tagalog, at ang Filipino ay batay sa Pilipino.”Kasunod ng pagbabagong ito ay ang pagbabago rin ng alpabeto.

Nang manungkulan ang yumaong Pangulong Cory Aquino at magkaroong muli ng pagbabago sa kalagayan ng wika, ang Konstitusyon ng 1987 ay nagtadhana sa Batasang Pambansa na gumawa ng hakbang tungo sa paglinang at pormal na pagpapatibay ng isang wikang pambansa na tatawaging Ayon kay Komisyoner Francisco Rodrigo, “Itong Filipino ay hindi isang bagong katha o kakathaing lenggwahe. Ngayon, ang bagong alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, NG, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, at Z).Mabilis itong itinuro sa iba’t ibang paaralan sa bansa sa loob ng 20 taon. Layunin ng pagapapalit ng Tagalog sa Pilipino ang maitimo sa isipan ng mga Pilipino ang pinakakatangian ng ating pagkabansa.Bukod dito, ang Tagalog ay isa lamang sa mga wika sa Pilipinas at ang patuloy na tawagin ito bilang wikang pambansa ay hindi makapagbibigay ng magandang impresyon sa iba pang mga wikang umiiral sa bansa.De San Agustin's"Compendio Del Arte De La Lengua Tagala" (1703), outlining the 3 vowels and 14 syllabic consonant characters. During Magellan’s arrival in the Visayas in 1521, his chronicler, Antonio Pigafetta, noted that the Visayans were illiterate.The natives were amazed when he wrote down some of their words and repeated it to them.Photo from Wikimedia Commons.which was published in Tagalog and Spanish.